April 16, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
กิจกรรมหน้าเสาธงชาติ แยกปฏิบัติกิจกรรมหน้าแผนกวิชา เพื่อลดการแออัดป้องกัน Covid19 ดำเนินกิจกรรมโดยชมรมวิชาชีพช่างยนต์เชื่อมโยงด้วยระบบออนไลน์

กิจกรรมหน้าเสาธงชาติ แยกปฏิบัติกิจกรรมหน้าแผนกวิชา เพื่อลดการแออัดป้องกัน Covid19 ดำเนินกิจกรรมโดยชมรมวิชาชีพช่างยน...

read more
พิธีปิดโครงการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมการทำผลงานวิชาการแบบ PA สำหรับครูผู้สอน

พิธีปิดโครงการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมการทำผลงานวิชาการแบบ PA สำหรับครูผู้สอน เสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น ณ วิทยาลัย...

read more
พิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมการทำผลงานวิชาการแบบ PA สำหรับครูผู้สอน

พิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมการทำผลงานวิชาการแบบ PA สำหรับครูผู้สอน เสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00 น ณ วิทยาลั...

read more
กิจกรรมหน้าเสาธงชาติ แยกปฏิบัติกิจกรรมหน้าแผนกวิชา เพื่อลดการแออัดป้องกัน Covid19 ดำเนินกิจกรรมโดยชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจเชื่อมโยงด้วยระบบออนไลน์ Google Meet

กิจกรรมหน้าเสาธงชาติ แยกปฏิบัติกิจกรรมหน้าแผนกวิชา เพื่อลดการแออัดป้องกัน Covid19 ดำเนินกิจกรรมโดยชมรมวิชาชีพคอมพิว...

read more