February 29, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center ศูนย์ อบต. ท่างาม วันที่ 30 กรกฎาคม 2565

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูบุคลากร และน...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอิทร์บุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอิทร์บุรี ...

read more
คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และคณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ตรวจเยี่ยมใ...

read more
นางศิริลักษม์ เหมาะพิชัย (นายอำเภออินทร์บุรี) และนายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center วิทยาลัยการอาชีพมีนบุรี โดยมีนายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี คณะผู้บริหารฯ

นางศิริลักษม์ เหมาะพิชัย (นายอำเภออินทร์บุรี) และนายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม) ตรว...

read more