August 11, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%94%e0%b8%a5-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98

นายนพดล สุวรรณสุนทร ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนักเรียนนักศึกษา ตัวแทนนักกีฬาการเเข่งขันกีฬาเยาวชนฯ ณ จังหวัดพัทลุง รับมอบ ข้าวสาร อาหารแห้งและน้ำดื่ม จาก ห้าง ซี เอส พาร์ค สิงห์บุรี ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 11:00 น. ณ ห้าง ซี เอส พาร์ท จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply