August 11, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

กิจกรรมหน้าเสาธงชาติ และคณะผู้บริหาร ครู บุคลกากร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ ครูณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูแผนกวิชาการบัญชี เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท และครูผู้ช่วยสาขาวิทยาศาสตร์ ที่มาบรรจุใหม่ที่วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.45 น. ณ โดมเอนกประสงค์พระยาสิงหบดี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply