August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

พิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า นักเรียนอาชีวศึกษาระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดย บริษัทไทยฮอนด้า เเมนูเเฟคเจอริ่ง จำกัด และวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าเตชอัมพร จังหวัดราชบุรี

Leave a Reply