August 11, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี มอบโล่ห์เชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และ ป้าย DVE ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 10.15 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

Leave a Reply