August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ของวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ขอขอบคุณความไว้วางใจจากวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

Leave a Reply