August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

ทดลองจัดช่องทางสำหรับจักรยานยนต์ จุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ตามมาตรการ covid 19 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 7.30 น ทางเข้าวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply