16/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจ้างก่อสร้างอาคารแฟลตพักครู วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ครั้งที่ 10/2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจ้างก่อสร้างอาคารแฟลตพักครู วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 11 เมษา...

read more
นายนพดล สุวรรณสุนทร ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง คณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ทำพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา

นายนพดล สุวรรณสุนทร ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคก...

read more
พิธีลงนามความร่วมมือ ในการจัดการศึกษาวิชาชีพ ตามโครงการห้องเรียนอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีลงนามความร่วมมือ ในการจัดการศึกษาวิชาชีพ ตามโครงการห้องเรียนอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น ...

read more