17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
กิจกรรมเข้าแถวออนไลน์ วันพุธที่ 26 มกราคม พศ.2565 นำเข้าแถวร้องเพลงชาติและสวดมนต์โดย นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ และแผนกสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

กิจกรรมเข้าแถวออนไลน์ วันพุธที่ 26 มกราคม พศ.2565นำเข้าแถวร้องเพลงชาติและสวดมนต์โดย นายอนุชิดอรรถานิธี ผู้อำนวยการว...

read more
ตรวจ ATK ทักษะสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับภาค ภาคกลาง วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

ตรวจ ATK ทักษะสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับภาค ภาคกลาง วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม...

read more
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยชมรมวิชาช...

read more