17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
ติดต่อประสานงานพัฒนาสถานศึกษา พร้อมทั้งเเสดงความยินดีที่ท่าได้ดำรงตำแหน่งใหม่ เเละสวัสดีปีใหม่ 2565 กับนายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ติดต่อประสานงานพัฒนาสถานศึกษา พร้อมทั้งเเสดงความยินดี...

read more
การออกแนะเเนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) โรงเรียนวัดตุ้มหู

การออกแนะเเนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) โรงเรียนวัดตุ้มหู...

read more
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล การตรวจสอบเอกสารเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกโปรแกรมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ขั้นสูงสำหรับงานอุตสรหกรรม

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล การตรวจสอบเอกสารเสนอราคา โค...

read more
กิจกรรมหน้าเสาธงชาติ แยกปฏิบัติกิจกรรมหน้าแผนกวิชา เพื่อลดการแออัดป้องกัน Covid19 ดำเนินกิจกรรมโดยชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เชื่อมโยงโดยระบบออนไลน์ Google Meet

กิจกรรมหน้าเสาธงชาติ แยกปฏิบัติกิจกรรมหน้าแผนกวิชา เพื่อลดการแออัดป้องกัน Covid19 ดำเนินกิจกรรมโดยชมรมวิชาชีพคอมพิว...

read more