17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา วีนที่ 31 ธันวาคม2564

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา วีนที่ 31 ธันวาคม2564 เวลา. 11.20 น. ณ บ...

read more
ศูนย์อาชีวะจิตอาสา อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2565 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

ศูนย์อาชีวะจิตอาสา อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2565 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เนื่องจากรถโดยสารประจำทา...

read more
คณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวอาสา วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

คณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวอาสา วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวล...

read more