28/11/2021
Inburi Industrial And Community Education College
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประธานซักซ้อมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่...

read more