28/11/2021
Inburi Industrial And Community Education College
ประชุมการจัดทำปฏิทินกิจกรรม องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคเรียนที่ 2/2564

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประธานการประชุมการจัดทำปฏิทินกิจกรรม องค์การนักวิชาชี...

read more
คณะผู้บริหาร และบุคลากร เป็นตัวแทนผู้มีจิตศรัทธาบริจาค มอบให้กับเจ้าอาวาสวัดสิงห์สุทธาวาส ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี คณะผู้บริหาร และบุคลากร เป็นตัวแทนผู้มีจิตศรัทธาบริจา...

read more
ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล( สัมภาษณ์) เพ...

read more