26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
ประชุมเตรียมดำเนินกิจกรรม โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center )

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประธาน การประชุม ดำเนินกิจกรรม โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ...

read more
ขอเชิญชวนเข้าร่วม “โครงการ จับคู่แรงงานหารายได้ระหว่างเรียน

ขอเชิญชวนเข้าร่วม "โครงการ จับคู่แรงงานหารายได้ระหว่างเรียน"นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ หารายได้ระหว่างเรียน ติดต่อไ...

read more