23/10/2021
Inburi Industrial And Community Education College
พระครูปลัดสุรพล ปภาโส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโฉมศรี รับมอบชุดเครื่องนอน

พระครูปลัดสุรพล ปภาโส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโฉมศรี รับมอบชุดเครื่องนอน 25 ชุด เพื่อช่วยเหลือนักเรียน เด็กด้อยโอกาส ผู้...

read more
นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยา รับมอบชุดเครื่องนอน

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยา รับมอบชุดเครื่องนอน 20 ชุด เพื่อช่วยเหลือนักเรียน เป็นเด็กที่รา...

read more
ศึกษาธิการภาค ๑ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียนนักศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เเละนายวัชระ อันโยธา รองศึกษาธิการจังหวัดส...

read more