18/09/2021
Inburi Industrial And Community Education College
ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อปรับปรุงการพัฒนาเว็บไซต์ของวิทยาลัย

ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อปรับปรุงการพัฒนาเว็บไซต์ของวิทยาลัย จัดทำปฏิทินตารางการประชุมออนไลน์ ในวันที่ 14 กันยายน 2564...

read more
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 14 กันยายน 2564

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี คณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อาชีวศึ...

read more