26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  มอบป้ายห้องเรียนอาชีพฯ      ให้กับ นางสาวอัญชลี สังข์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมคาง  ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564  ณ โรงเรียน    วัดแหลมคาง ต.แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่าย...

read more
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี มอบป้ายห้องเรียนอาชีพฯ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่าย...

read more  Featured