26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมเยือนให้กำลังใจวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมเยือนให...

read more
ประชุม เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารี วิสามัญ (ในสถานการณ์ COVID – 19)

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุม เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน...

read more