28/11/2021
Inburi Industrial And Community Education College
ซ่อมระบบประปาท่อจ่ายน้ำหลัก ท่อประปาที่เป็นโลหะผุกร่อนน้ำรั่วซึม เนื่องจากใช้งานมามากกว่า 20 ปี

ซ่อมระบบประปาท่อจ่ายน้ำหลัก ท่อประปาที่เป็นโลหะผุกร่อนน้ำรั่วซึม เนื่องจากใช้งานมามากกว่า 20 ปี โชคดีของวิทยาลัยก...

read more
ขอคำปรึกษา ขั้นตอนการควบคุมโรคระบาด Covid 19 และมาตรการต่างๆ ในการขนย้ายนักเรียนนักศึกษาฝึกงานจากต่างจังหวัด กลับเข้าพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

ขอคำปรึกษา ขั้นตอนการควบคุมโรคระบาด Covid 19 และมาตรการต่างๆ ในการขนย้ายนักเรียนนักศึกษาฝึกงานจากต่างจังหวัด กลับเข้า...

read more
ประชุมฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในเรือนจำ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ประชุมฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในเรือนจำ ภาคฤดูร้...

read more
ประชุม เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564

ประชุม เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564 ระบบออนไลน์ ในวันที่ 31 พฤ...

read more