26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%88-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88

ให้กำลังใจ #การถ่ายทำสื่อวีดีโอคลิป เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา ” การจัดแจกันดอกไม้ประดิษฐ์ ” แบบออนไลน์ วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 16.15 น. ณ ห้องประชุม 2 ขุนสรรค์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply