22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b1

นายอนุชิด อรรถานิธีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ให้กำลังใจการแข่งขันทักษะวิชาชีพ “งานกลึง” ระดับสถานศึกษา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.20 น ณแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply