16/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2

นายอนุชิด อรรถานิธีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เข้าร่วมพิธีมอบป้ายโครงการ การขับเคลื่อนการบูรณาการพัฒนาการศึกษาตามบริบท ของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสิงห์บุรี และเป็นวิทยากรกรให้ความรู้เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับห้องเรียนอาชีพ วันที่17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม โสมชา โรงแรมไชยแสงพาเลส อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply