June 29, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b8%b9%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad

โครงการเชิดชูสถานประกอบการและจัดทำแผนการฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี (มอบโล่ 6 แห่ง และเกียรติบัตรฯ 24 แห่ง) วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น ณ หอประชุมพระยาสิงหบดี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply