August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3

โครงการศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น ณ บริษัท โตโยต้าสิงห์บุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่) อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply