26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b0%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา โครงการพัฒทักษะภาษาต่างประเทศจัดโดยชมรมวิชาชีพการบัญชี วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ.ห้องประชุม 2 ขุนสรรค์ วิทยาลัยการอาชีพ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply