August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%88-season-3-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a0

โครงการก้าวท้าใจ Season 3 ต้านภัยโควิด 19 โดยศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และสาธารณสุข จังหวัดสิงห์บุรี โครงการดี ๆ สำหรับบุคลากรและนักเรียน วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น ณโดมอเนกประสงค์พระยาสิงห์บดี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply