17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87

แสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกให้กับนายพิพัฒน์ บุญศิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน วาระเกษียณอายุราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น ณ วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

Leave a Reply