August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5

แสดงความยินดีกับ นักเรียนมีความประพฤติดี นาชกร แซ่เฮา ระดับชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้รับการคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 8:00 น ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกรวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply