November 28, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b2

แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา โรงเรียนทองเอนวิทยา มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 23 คน มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 13 คน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น ณ โรงเรียนทองเอนวิทยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply