June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad

แนะเเนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) โรงเรียนวัดหนองแขม ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 13.30 น. ณ โรงเรียนวัดหนองแขม ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท IICCteam

Leave a Reply