26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad

การออกแนะเเนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

Leave a Reply