August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad

แนะเเนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 (ม.3) โรงเรียนวัดบางปูน ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนวัดบางปูน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply