June 29, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9

เสียก็ซ่อม และบำรุงรักษากันเอง รถ 6 ล้อ ของวิทยาลัย ซ่อมโดยนักศึกษาฝึกงาน ควบคุมโดยคณะครูอาจารย์แผนกวิชาช่างยนต์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply