June 29, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%81-%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%94

เปิดทำการวันแรก ร้านสะดวกซื้อ In Buri Mart แหล่งเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply