22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81

นิเทศและให้กำลังใจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์งานอาชีพ บริษัทสหยูเนี่ยน เน้นย้ำมาตรการ covid 19 DMHTTA แนวทางปฏิบัติเมื่อสุ่มเสี่ยงติดเชื้อ และสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับ ผ่าน Software LINE Meeting วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.30 น ณห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply