17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b2

เข้ามาแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ ขอบคุณโรงเรียนวัดการ้อง ติดป้าย ห้องเรียนอาชีพไว้อย่างชัดเจน วันที่ 18 มกราคม 2565 โรงเรียนวัดการ้อง ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply