23/10/2021
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%8a

นายสง่า เเต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ และคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ภารกิจบรรจุกล่องยังชีพจำนวน 500 ชุด ในวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 18.59 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply