26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College

พิธีเปิดโครงการอาชีวะจิตอาสา อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2565 โดยนายสกล มาระโรจน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น ณ บริเวณหน้าแขวงทางหลวงสิงห์บุรี จังหวัดสิง ห์บุรี ขอขอบคุณนายนพดล สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี และผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน รับผิดชอบโครงการโดยวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 4 มกราคม 2565

 

พิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสา ของวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยท่านปลัดอาวุโส อำเภออินทร์บุรี วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น ณ บริเวณหน้าแขวงทางหลวงสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี