22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-fix-it-center-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%99

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีและวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี จัดให้มีพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it Center ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ วัดปราสาท อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี และนางศิริลักษม์ เหมาะพิชัย นายอำเภออินทร์บุรี ทั้งนี้ นายนพดล สุวรรณสุนทร ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีเปิด และร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ

Leave a Reply