August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3

อนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ถวายภัตตาหารเพลให้กับสามเณรที่มาทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา B – NET วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 ณ โรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply