June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81

อนุกรรมการกลั่นกรองผลการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน อาชีวศึกษาและวิชาชีพ ภาคกลาง วันที่ 22 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง จังหวัดลพบุรี

Leave a Reply