August 11, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b2

ห้องเรียนอาชีพ “เรียนอาชีวะ เรียนเป็นเรื่อง ชิ้นงาน หรือโครงการฯ มุ่งเน้นปฏิบัติเรียนทฤษฎีเท่าที่จำเป็น” นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการจัดการเรียนการสอน On-site (แกนมัธยม)ครูแผนกวิชาการบัญชี นางสาวนิสา ขุนพานิช วิชาขนมไทย รหัสวิชา 1402-2203 วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.30 น. ณ โรงเรียนวัดหนองสุ่ม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply