August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4

ห้องเรียนอาชีพ นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการจัดการเรียนการสอน On-site (แกนมัธยม)ครูศันสนีย์ สิงห์ดี วิชางานประดิษฐ์ของที่ระลึก รหัสวิชา 1403-6207 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนวัดพรหมสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply