August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%a2

หาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ แนะแนวให้กับนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.ณ อาคารพระยาสิงหบดี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply