August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5

ศูนย์อาชีวะจิตอาสา อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2565 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เปลี่ยนสภาพศูนย์เป็นจุดพักคอย เนื่องจากรถโดยสารประจำทางสายเหนือยางระเบิด มีผู้โดยสารตกค้างรอคอยจำนวนมาก ทางบริษัท ขนส่งจัดรถเสริมมารับส่งกลับบ้านเรียบร้อยทุกคน วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 16.20 น ณ บริเวณหน้าแขวงทางหลวงสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply