26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College

ศูนย์บ่มเพาะ

ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

 

พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาเอกชน ดำเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น ณ โรงแรมริเวอร์แคว กาญจนบุรี

 

 

เปิดทำการวันแรก ร้านสะดวกซื้อ In Buri Mart แหล่งเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 

 

 

พัฒนาไปอีกขั้น การนำซอฟต์แวร์จัดการร้านค้า R2GO 4.0 System มาใช้ในการบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี แหล่งเรียนรู้สถานประกอบการในวิทยาลัย ของนักเรียนประเภทวิชาพาณิชยกรรม วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น ณ ICC Shop วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

 

 

Check In Coffee ร้านกาแฟสด ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ และโรงงานหรือสถานประกอบการในโรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เชิญมาชิมนะครับ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น ณ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี