26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84-%e0%b9%91-%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88

นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เเละนายวัชระ อันโยธา รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียนนักศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ต้อนรับเปิดเทอมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนอายุ 12–18 ปี และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลอินทร์บุรี และคณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ร่วมต้อนรับ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ณ โรงพยาบาลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply