August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%ab

ศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริฯ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น บ้านหนองคอกไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

Leave a Reply