26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c

รับการประเมินความพร้อมในการเปิดเรียน แบบ Onsite ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ขอขอบคุณประเมินนำโดยนางศิริลักษณ์ เหมาะพิชัย นายอำเภออินทร์บุรี นางนิฤมล วงศ์สิทธิพรรุ่ง ผอ.รพ.สต.อินทร์บุรี 1 และคณะ โดยมี นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี คณะผู้บริหาร และคณะครู นำเสนอการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การขอเปิดเรียน และพาเยี่ยมชมความพร้อมของอาคารสถานที่ ภายในวิทยาลัยฯ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2504 เวลา 13.00 น ณห้องประ 2 ชุมขุนสรรค์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply