August 11, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c

วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ได้รับเกียรติจาก สมศ. เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา V-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับชั้น ปวช. ปีที่ ๓ วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 ณ สนามสอบวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply